Register odborne spôsobilých osôb podľa zákona NR SR č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektotých zákonov  
 v zariadeniach  starostlivosti o ľudské telo 
P. č. Meno, priezvisko, titul Adresa trvalého pobytu Dátum vydania osvedčenia
1 Beňková Ivana  Svidník  8. mája 492/4 8.12.2006
2 Saraková Katarína Giraltovce, ul. Tehelná č. 601/9 26.6.2007
3 Ivanková Alžbeta Snina, ul. Čs. armády č.1598/9 26.6.2007
4 Jankuová Katarína Giraltovce, ul. Záhradná č. 619 26.6.2007
5 Imreová Lucia, PhDr. Giraltovce, ul. Budovateľská 607/58 7.12.2007
6 Vaňušaniková Emília Svidník, ul. Kutuzovová 434/4 7.12.2007
7 Juhasová Veronika Giraltovce, ul. Tehelná 601/7 7.12.2007
8 Furmanek Miroslav Kurimka 88 25.6.2008
9 Koradyová Eva Stropkov, ul. Krátka 1653/3 25.6.2008
10 Zajacová Tatiana Matice slov. 912/15, Stropkov, 25.6.2008
11 Digoňová Marta Matovce 23 25.6.2008
12 Burák Michal Stropkov, ul. Mlynská 699/17 25.6.2008
13 Čerevka Norbert Stropkov Chotčanská 87/7 29.9.2009
14 Sakalová Andrea,Bc Svidník Gen. Svobodu692/18 29.9.2009
15 Jaškaničová Slavomíra Svidník Dlhá 511/15 29.9.2009
16 Majerechová Dagmar,Ing. Svidník Karpatská 743/6 29.9.2009
17 Goriščák Marek, Bc.   Krajná Poľana 15 12.10.2010
18 Paľová Silvia Smilno 16 13.04.2011
19 Skirka Lukáš Ladomírová 181 03.10.2011
20 Bosáková Marcela Stropkov, Budovateľska 1497/1 03.10.2011
21 Veselý Jozef, Mgr. Stropkov, Mat. Slovenskej 1552/2 28.03.2012
22 Šurková Dominika Stropkov, Akad. Pavlova 320/59 21.09.2012
23 Kuzmová Daniela Svidník, 8.mája 492/10 10.07.2014
24 Košík Daniel Svidník, Karpatská 743/4 25.09.2014
25 Martin Nagy 8. mája 638/37, Svidník 18.02.2016
26 Adam Bandura Krátka 1653/5, Stropkov 18.09.2018
27 Mgr. Jozefína Kudlová Komenského 445/8,  Svidník  15.05.2019