P.č.   Číslo faktúry  Číslo zmluvy   Číslo objednáv.   Objednávateľ IČO objednávateľa Rezort Identifikácia dodávateľa IČO dovávateľa Dodávateľ/ typ Dátum Popis faktur.plnenia  Celková suma   mena   Cena s DPH    Dátum  doručenia Dátum úhrady
1/2023 230100012   2/2023 RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Pavol Sivák-PONO PRESS, 8.mája 492/7, Svidník 37653903 FO 02.01.2022 Podduklianske noviny 35,00 EUR áno 3.1.2023 10.01.2023
2/20232 2320546   86/2022 RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR OBZOR s.r.o. Exnarova 7, Bratislava  35708956 PO 30.12.2022 Vestník MZ SR 92,40 EUR áno 3.1.2023 10.01.2023
3/2023 415902023   3/2023 RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR PSDOMOV s.r.o.  51108178 PO 02.01.2023 Čo má vedieť mzdová účtovníčka 72,00 EUR áno 4.1.2023 10.01.2023
4/2023 3081799682 306/02634   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Slovnaft a.s.  Vlčie hrdlo 1,Bratislava  31322832 PO 03.01.2023 Nákup PHM 173,83 EUR áno 4.1.2023 10.01.2023
5/2023 8320217971 2029779548   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28,Bratislava  35763469 PO 01.01.2023 Telefonné poplatky 19,99 EUR áno 10.1.2023 16.01.2023
6/2023 8320103978 0236884/2003-ISDN D-5,6/2018   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28, Bratislava 35763469 PO 01.01.2023 Telefonné poplatky 61,99 EUR áno 10.1.2023 16.01.2023
7/2023 2290802   73/2022 RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR VITAMED.SK s.r.o., 1.mája 45, Pezinok 45487090 PO 27.12.2022 Bioindikatory 150,70 EUR áno 10.01.2023 16.01.2023
8/2023 2290176363 5100266134C   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Východoslovenská energetika a.s.Mlynská 31, Košice 44483767 PO 09.01.2023 Elektrická energia 209,99 EUR áno 11.01.2023 17.01.2023
9/2023 20230008 01/03/2011   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR P.Pilip Bytservis,Stropkovska 473, Svidník 30300720 FO 05.01.2023 Nájom za garáž 40,00 EUR áno 11.01.2023 17.01.2023
10/2023 2022051   72/2022 RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR etc...Slovakia s.r.o. Tomášikova 32, Prešov 36460583 PO 19.12.2022 Kalibrácia teplomerov 73,30 EUR áno 11.01.2023 16.01.2023
11/2023 9001569956 1/04 výkaz 12/2022   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica  36631124 PO 12.01.2023 Poštový paušal a nájom priečinka 59,50 EUR áno 12.01.2023 17.01.2023
12/2023 2603392051  2/2013-70-000063246PO2013   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Vsl.vodár.spoločnosť a.s. Komenského 50, Košice 36570460 PO 11.01.2023 Vodné stočné-záloha 106,00 EUR áno 16.01.2023 19.01.2023
13/2023 1010019182 1/2020, 3/2020   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 PO 10.01.2023 Poplatok za internet 168,00 EUR áno 16.01.2023 19.01.2023
14/2023 8320650682 2/2012 D-3/2014,D-7/2016,D-8/2018, 5/2020   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28, Bratislava 35763469 PO 14.01.2023 Telefonné poplatky 24,00 EUR áno 17.01.2023 19.01.2023
15/2023 8320650665 911614378 D-9/2016,  10/2018            RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28, Bratislava 35763469 PO 14.01.2023 Telefonné poplatky,splátka mobilu 25,58 EUR áno 17.01.2023 19.01.2023
16/2023 2023009   4/2023 RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Bc.A.Fecková-Vydavateľstvo Spektrum, Brusnica 40357457 FO 16.01.2023 Stropkovské Spektrum 26,00 EUR nie 17.01.2023 19.01.2023
17/2023 8448925070 9100104856   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava  35815256 PO 13.01.2023 Plyn-vyúčtovanie /dobropis/ -765,34 EUR áno 18.01.2023 27.01.2023
18/2023 2023008 3/2018 D2020   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR KOLKA s.r.o., Okružná 11/13, Veľké Ripňany časť Behynce 40364003 PO 13.01.2023 Výkon zodpovednej osoby,výkon funkcie manažéra 140,00 EUR nie 19.01.2023 27.01.2023
19/2023 29230084   5/2023 RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR ÚNMS SR, Štefanovičová 3, Bratislava 30810710 PO 18.01.2023 Normy 22,30 EUR nie 20.01.2023 27.01.2023
20/2023 8442300037   pozvánka RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Seyfor Slovensko a.s. Plynárenska 7/C, Bratislava 36237337 PO 26.01.2023 Seminár PaM 60,00 EUR áno 27.01.2023 1.2.2023
21/2023 8121497585 9100104856   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava  35815256 PO 01.02.2023 Plyn 2 187,00 EUR áno 2.2.2023 8.2.2023
22/2023 23101554   6/2023 RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Eurolab Lambda a.s. T. Milkina 2, Trnava 35869429 PO 30.01.2023 Diagnostika 293,70 EUR áno 3.2.2023 8.2.2023
23/2023 3081815811 306/02634   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Slovnaft a.s.  Vlčie hrdlo 1,Bratislava  31322832 PO 03.02.2023 Nákup PHM 150,63 EUR áno 6.2.2023 8.2.2023
24/2023 4230144   pozvánka RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR EDOS-PEM s.r.o. Temanínska 4, Bratislava 36287229 PO 15.02.2023 Poplatok za seminár 89,00 EUR áno 6.2.2023 9.2.2023
25/2023 8321904860 3/2012 D-4/2014,D-8/2016,7/2018   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28, Bratislava 35763469 PO 01.01.2023 Telefonné poplatky,splátka mobilu 28,00 EUR áno 6.2.2023 8.2.2023
26/2023 4230144 3/2012 D-4/2014,D-8/2016,7/2018   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28, Bratislava 35763469 PO 01.02.2023 Telefonné poplatky,splátka mobilu 28,00 EUR áno 7.2.2023 13.2.2023
27/2023 20230095 01/03/2011   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR P.Pilip Bytservis,Stropkovska 473, Svidník 30300720 FO 02.02.2023 Nájom za garáž 40,00 EUR áno 7.2.2023 13.2.2023
28/2023 8321882006 0236884/2003-ISDN D-5,6/2018   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28, Bratislava 35763469 PO 01.02.2023 Telefónne poplatky 71,86 EUR áno 8.2.2023 13.2.2023
29/2023 8321997569 2029779548   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28, Bratislava 35763469 PO 01.02.2023 Telefónne poplatky 19,99 EUR áno 8.2.2023 13.2.2023
30/2023 9001579824 1/04 výkaz 1/2023   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica  36631124 PO 09.02.2023 Poštový paušal a nájom priečinka 15,20 EUR áno 9.2.2023 15.2.2023
31/2023 2290176363 5100266134C   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Východoslovenská energetika a.s.Mlynská 31, Košice 44483767 PO 09.02.2023 Elektrická energia 419,05 EUR áno 9.2.2023 15.2.2023
32/2023 2603484352  2/2013-70-000063246PO2013   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Vsl.vodár.spoločnosť a.s. Komenského 50, Košice 36570460 PO 08.02.2023 Vodné stočné-záloha 106,00 EUR áno 10.2.2023 15.2.2023
33/2023 1010019182 1/2020, 3/2020   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 PO 10.02.2023 Poplatok za internet 168,00 EUR áno 16.2.2023 22.2.2023
34/2023 8322433563 2/2012 D-3/2014,D-7/2016,D-8/2018, 5/2020   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28, Bratislava 35763469 PO 14.02.2023 Telefonné poplatky 24,00 EUR áno 17.2.2023 22.2.2023
35/2023 8322433542 911614378 D-9/2016,  10/2018            RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28, Bratislava 35763469 PO 14.02.2023 Telefonné poplatky,splátka mobilu 25,58 EUR áno 17.2.2023 22.2.2023
36/2023 3081825113 306/02634   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Slovnaft a.s.  Vlčie hrdlo 1,Bratislava  31322832 PO 15.02.2023 Nákup PHM 199,02 EUR áno 20.2.2023 22.2.2023
37/2023 300145   8/2023 RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Damedis s.r.o. Višňovského 6, Zvolen 47864249 PO 23.02.2023 Tonery,repasácia tonerov 273,72 EUR áno 24.2.2023 3.3.2023
38/2023 2023026 3/2018 D2020   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR KOLKA s.r.o., Okružná 11/13, Veľké Ripňany časť Behynce 40364003 PO 20.02.2023 Výkon zodpovednej osoby,výkon funkcie manažéra 140,00 EUR áno 27.2.2023 3.3.2023
39/2023 8131495321 9100104856   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava  35815256 PO 01.03.2023 Plyn 2.062,00 EUR áno 2.3.2023 9.3.2023
40/2023 3081832333 306/02634   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Slovnaft a.s.  Vlčie hrdlo 1,Bratislava  31322832 PO 03.03.2023 Nákup PHM 148,89 EUR áno 6.3.2023 9.3.2023
41/2023 8323682474 3/2012 D-4/2014,D-8/2016,7/2018   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28, Bratislava 35763469 PO 01.03.2023 Telefonné poplatky,splátka mobilu 28,00 EUR áno 6.3.2023 9.3.2023
42/2023 8323659306 0236884/2003-ISDN D-5,6/2018   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28, Bratislava 35763469 PO 01.03.2023 Telefónne poplatky 62,72 EUR áno 8.3.2023 13.3.2023
43/2023 8323774864 2029779548   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28, Bratislava 35763469 PO 01.03.2023 Telefónne poplatky 19,99 EUR áno 8.3.2023 13.3.2023
44/2023 20230370 01/03/2011   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR P.Pilip Bytservis,Stropkovska 473, Svidník 30300720 FO 03.03.2023 Nájom za garáž 40,00 EUR áno 8.3.2023 13.3.2023
45/2023 2290176363 5100266134C   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Východoslovenská energetika a.s.Mlynská 31, Košice 44483767 PO 07.03.2023 Elektrická energia 397,12 EUR áno 8.3.2023 13.3.2023
46/2023 9001585555 1/04 výkaz 2/2023   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica  36631124 PO 09.03.2023 Poštový paušal a nájom priečinka 62,85 EUR áno 9.3.2023 16.3.2023
47/2023 2603576439  2/2013-70-000063246PO2013   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Vsl.vodár.spoločnosť a.s. Komenského 50, Košice 36570460 PO 01.03.2023 Vodné stočné-záloha 106,00 EUR áno 10.3.2023 16.3.2023
48/2023 8324214247 911614378 D-9/2016,  10/2018            RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28, Bratislava 35763469 PO 14.03.2023 Telefonné poplatky,splátka mobilu 25,58 EUR áno 16.3.2023 21.3.2023
49/2023 8324214270 RÚVZ so sídlom vo Svidníku   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28, Bratislava 35763469 PO 14.03.2023 Telefonné poplatky 24,00 EUR áno 16.3.2023 21.3.2023
50/2023 1010019182 1/2020, 3/2020   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 PO 10.03.2023 Poplatok za internet 168,00 EUR áno 16.3.2023 21.3.2023
51/2023 23062   9/2023 RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR ADM com s.r.o. Makovická 769/21,Svidník  43776396 PO 15.03.2023 PC zostava,Tlačiareň, 990,32 EUR áno 17.3.2023 23.3.2023
52/2023 2023124   11/2023 RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR AWV s.r.o.,Kukučínova 1336, Kysucké Nové Mesto 46423028 PO 17.03.2023 Diagnostika 24,00 EUR áno 20.3.2023 23.3.2023
53/2023 3081842038 306/02634   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Slovnaft a.s.  Vlčie hrdlo 1,Bratislava  31322832 PO 17.03.2023 Nákup PHM 246,26 EUR áno 21.3.2023 23.3.2023
54/2023 2023051 3/2018 D2020   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR KOLKA s.r.o., Okružná 11/13, Veľké Ripňany časť Behynce 40364003 PO 22.03.2023 Výkon zodpovednej osoby,výkon funkcie manažéra 140,00 EUR áno 27.3.2023 30.3.2023
55/2023 8442300491   pozvánka RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Seyfor Slovensko a.s. Plynárenska 7/C, Bratislava 36237337 PO 27.03.2023 Seminár PaM 60,00 EUR áno 29.3.2023 4.4.2023
56/2023 2023020 9/2017   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Revimad s.r.o. Gutgeselova 4038/12, Bardejov  51177854 PO 29.03.2023 Kontrola hasiacich prístrojov 125,00 EUR áno 29.3.2023 4.4.2023
57/2023 23103948   12/2023 RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Eurolab Lambda a.s. T. Milkina 2, Trnava 35869429 PO 30.03.2023 Diagnostika 293,70 EUR áno 31.3.2023 11.4.2023
58/2023 8121559714 9100104856   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava  35815256 PO 01.04.2023 Plyn 1.129,00 EUR áno 4.4.2023 11.4.2023
59/2023 20230569 01/03/2011   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR P.Pilip Bytservis,Stropkovska 473, Svidník 30300720 FO 03.04.2023 Nájom za garáž 72,00 EUR áno 4.4.2023 11.4.2023
60/2023 8325447975 3/2012 D-4/2014,D-8/2016,7/2018   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28, Bratislava 35763469 PO 01.04.2023 Telefonné poplatky,splátka mobilu 28,00 EUR áno 5.4.2023 11.4.2023
61/2023 3081849726 306/02634   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Slovnaft a.s.  Vlčie hrdlo 1,Bratislava  31322832 PO 04.04.2023 Nákup PHM 285,16 EUR áno 5.4.2023 11.4.2023
62/2023 2023041 9/2017   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Revimad s.r.o. Gutgeselova 4038/12, Bardejov  51177854 PO 11.04.2023 Výkon činnosti požiar.technika 60,00 EUR áno 11.4.2023 14.4.2023
63/2023 8325426414 0236884/2003-ISDN D-5,6/2018   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28, Bratislava 35763469 PO 01.04.2023 Telefónne poplatky 62,64 EUR áno 11.4.2023 14.4.2023
64/2023 8325545350 2029779548   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28, Bratislava 35763469 PO 01.04.2023 Telefónne poplatky 19,99 EUR áno 11.4.2023 14.4.2023
65/2023 9001592950 1/04 výkaz 3/2023   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica  36631124 PO 12.04.2023 Poštový paušal a nájom priečinka 75,05 EUR áno 12.4.2023 14.4.2023
66/2023 2603662869  2/2013-70-000063246PO2013   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Vsl.vodár.spoločnosť a.s. Komenského 50, Košice 36570460 PO 01.04.2023 Vodné stočné-záloha 106,00 EUR áno 13.4.2023 18.4.2023
67/2023 2290176363 5100266134C   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Východoslovenská energetika a.s.Mlynská 31, Košice 44483767 PO 31.03.2023 Elektrická energia 420,62 EUR áno 13.4.2023 26.4.2023
68/2023 1010019182 1/2020, 3/2020   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 PO 11.04.2023 Poplatok za internet 168,00 EUR áno 17.4.2023 24.4.2023
69/2023 8325982977 911614378 D-9/2016,  10/2018            RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28, Bratislava 35763469 PO 14.04.2023 Telefonné poplatky,splátka mobilu 25,58 EUR áno 17.4.2023 24.4.2023
70/2023 8325982997 2/2012 D-3/2014,D-7/2016,D-8/2018, 5/2020   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28, Bratislava 35763469 PO 14.04.2023 Telefonné poplatky 24,00 EUR áno 17.4.2023 24.4.2023
71/2023 26042023   pozvánka RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR PROEKO s.r.o. Strmý vŕšok 18,        841 06 Bratislava     35900831 PO 14.04.2023 Poplatok za seminár 89,00 EUR áno 17.4.2023 25.4.2023
72/2023 2023070 3/2018 D2020   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR KOLKA s.r.o., Okružná 11/13, Veľké Ripňany časť Behynce 40364003 PO 15.04.2023 Výkon zodpovednej osoby,výkon funkcie manažéra 140,00 EUR áno 24.4.2023 27.4.2023
73/2023 23040046   14/2023 RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR M.J. spol.s.r.o., MUDr.Pribulu 149, Svidník 36471178 PO 25.04.2023 Testovacie prúžky 134,10 EUR áno 25.4.2023 28.4.2023
74/2023 8131557126 9100104856   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava  35815256 PO 01.05.2023 Plyn 432,00 EUR áno 3.5.2023 11.5.2023
75/2023 8327310554 2029779548   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28, Bratislava 35763469 PO 01.05.2023 Telefónne poplatky 19,99 EUR áno 4.5.2023 11.5.2023
76/2023 8327193877 0236884/2003-ISDN D-5,6/2018   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28, Bratislava 35763469 PO 01.05.2023 Telefónne poplatky 61,99 EUR áno 4.5.2023 11.5.2023
77/2023 8327215400 3/2012 D-4/2014,D-8/2016,7/2018   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28, Bratislava 35763469 PO 01.05.2023 Telefonné poplatky,splátka mobilu 28,00 EUR áno 4.5.2023 11.5.2023
78/2023 3081867007 306/02634   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Slovnaft a.s.  Vlčie hrdlo 1,Bratislava  31322832 PO 30.04.2023 Nákup PHM 263,04 EUR áno 4.5.2023 11.5.2023
79/2023 20230747 01/03/2011   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR P.Pilip Bytservis,Stropkovska 473, Svidník 30300720 FO 03.05.2023 Nájom za garáž 72,00 EUR áno 5.5.2023 11.5.2023
80/2023 231150504   13/2023 RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Š-Autoservis Bardejov s.r.o. Požiarnicka 5, Stropkov 36468142 PO 26.04.2023 Oprava OMV SK 880AR 330,00 EUR áno 9.5.2023 15.5.2023
81/2023 2300102146   15/2023 RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Andros s.r.o. Stropkovská 474, Svidník  51084554 PO 03.05.2023 Prezutie pneumatik 52,00 EUR áno 9.5.2023 15.5.2023
82/2023 8432300415 04/606-0   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Seyfor Slovensko a.s. Plynárenska 7/C, Bratislava 36237337 PO 05.05.2023 Systémová konzultácia 38,34 EUR áno 9.5.2023 15.5.2023
83/2023 2290176363 5100266134C   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Východoslovenská energetika a.s.Mlynská 31, Košice 44483767 PO 30.04.2023 Elektrická energia 363,43 EUR áno 9.5.2023 15.5.2023
84/2023 2313067134   pozvánka RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR A-medi management s.r.o., Jarošova 1, Bratislava 44057714 PO 09.05.2023 Vakcinologický kongres 60,00 EUR áno 9.5.2023 15.5.2023
85/2023 2313067135   pozvánka RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR A-medi management s.r.o., Jarošova 1, Bratislava 44057714 PO 10.05.2023 Vakcinologický kongres 100,00 EUR áno 10.5.2023 18.5.2023
86/2023 2603752481  2/2013-70-000063246PO2013   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Vsl.vodár.spoločnosť a.s. Komenského 50, Košice 36570460 PO 01.05.2023 Vodné stočné-záloha 106,00 EUR áno 11.5.2023 18.5.2023
87/2023 9001600821 1/04 výkaz 3/2023   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica  36631124 PO 11.05.2023 Poštový paušal a nájom priečinka 34,05 EUR áno 11.5.2023 18.5.2023
88/2023 6518826357 6518826357   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Kooperatíva a.s., Štefanovičova 4, Bratislava 00585441 PO 24.04.2023 Havarijné poistenie SK674AH  249,94 EUR áno 15.5.2023 18.5.2023
89/2023 6554104271 6554104271   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Kooperatíva a.s., Štefanovičova 4, Bratislava 00585441 PO 16.03.2023 Havarijné poistenie SK150AR  177,55 EUR áno 15.5.2023 18.5.2023
90/2023 8327751428 2/2012 D-3/2014,D-7/2016,D-8/2018, 5/2020   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28, Bratislava 35763469 PO 14.05.2023 Telefonné poplatky 24,00 EUR áno 17.5.2023 24.5.2023
91/2023 8327751401 911614378 D-9/2016,  10/2018            RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28, Bratislava 35763469 PO 14.05.2023 Telefonné poplatky,splátka mobilu 25,58 EUR áno 17.5.2023 24.5.2023
92/2023 1010019182 1/2020, 3/2020   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 PO 10.05.2023 Poplatok za internet 168,00 EUR áno 17.5.2023 24.5.2023
93/2023 3081876900 306/02634   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Slovnaft a.s.  Vlčie hrdlo 1,Bratislava  31322832 PO 15.05.2023 Nákup PHM 149,99 EUR áno 18.5.2023 24.5.2023
94/2023 2023090 3/2018 D2020   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR KOLKA s.r.o., Okružná 11/13, Veľké Ripňany časť Behynce 40364003 PO 17.05.2023 Výkon zodpovednej osoby,výkon funkcie manažéra 140,00 EUR áno 19.5.2023 24.5.2023
95/2023 511009509 511009509   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Allianz-SP a.s. Dostojevského rad 4, Bratislava 00151700 PO 15.05.2023 Poistenie hnuteľných veci 235,84 EUR áno 22.5.2023 30.5.2023
96/2023 511009508 511009508   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Allianz-SP a.s. Dostojevského rad 4, Bratislava 00151700 PO 15.05.2023 Poistenie budovy 412,43 EUR áno 22.5.2023 30.5.2023
97/2023 23123   18/2023 RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR ADM com s.r.o. Makovická 769/21,Svidník  43776396 PO 22.05.2023 Tonery,repasácia tonerov 240,36 EUR áno 23.5.2023 30.5.2023
98/2023 13062023   pozvánka RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR PROEKO s.r.o. Strmý vŕšok 18,        841 06 Bratislava     35900831 PO 22.05.2023 Poplatok za seminár 198,00 EUR áno 23.5.2023 30.5.2023
99/2023 20230469   20/2023 RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Tlačiareň svidnícka s.r.o. Čat. Nebiljaka 121/18, Svidník 36478326 PO 25.05.2023 Tlač letákov, žetóny 150,00 EUR áno 25.5.2023 30.5.2023
100/2023 23105805   16/2023 RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Eurolab Lambda a.s. T. Milkina 2, Trnava 35869429 PO 24.05.2023 Diagnostika 487,30 EUR áno 25.5.2023 30.5.2023
101/2023 23050062   21/2023 RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR M.J. spol.s.r.o., MUDr.Pribulu 149, Svidník 36471178 PO 31.05.2023 Testovacie prúžky 122,37 EUR áno 1.6.2023 6.6.2023
102/2023 2300473   19/2023 RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Ing. Peter Švec-Atis, Robotnícka 54/3, Senica 11838132 FO 31.05.2023 Antivirak ESET-2 roky 853,20 EUR áno 1.6.2023 6.6.2023
103/2023 8328988981 3/2012 D-4/2014,D-8/2016,7/2018   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28, Bratislava 35763469 PO 01.06.2023 Telefonné poplatky,splátka mobilu 28,00 EUR áno 5.6.2023 12.6.2023
104/2023 8121621587 9100104856   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava  35815256 PO 01.05.2023 Plyn 182,00 EUR áno 5.6.2023 12.6.2023
105/2023 8329080307 2029779548   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28, Bratislava 35763469 PO 01.06.2023 Telefónne poplatky 19,99 EUR áno 5.6.2023 12.6.2023
106/2023 8328968557 0236884/2003-ISDN D-5,6/2018   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28, Bratislava 35763469 PO 01.06.2023 Telefónne poplatky 61,99 EUR áno 5.6.2023 12.6.2023
107/2023 2023094   22/2023 RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR VTZ-DC s.r.o. Sov.hrdinov 373/11, Svidník 44652356 PO 31.05.2023 Oprava elektroinštalácie 87,20 EUR áno 5.6.2023 12.6.2023
108/2023 3081883943 306/02634   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Slovnaft a.s.  Vlčie hrdlo 1,Bratislava  31322832 PO 05.06.2023 Nákup PHM 254,73 EUR áno 6.6.2023 12.6.2023
109/2023 20230966 01/03/2011, D/1/2023   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR P.Pilip Bytservis,Stropkovska 473, Svidník 30300720 FO 02.06.2023 Nájom za garáž 72,00 EUR áno 6.6.2023 12.6.2023
110/2023 2290176363 5100266134C   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Východoslovenská energetika a.s.Mlynská 31, Košice 44483767 PO 31.05.2023 Elektrická energia 300,28 EUR áno 8.6.2023 15.6.2023
111/2023 231150665   17/2023 RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Š-Autoservis Bardejov s.r.o. Požiarnicka 5, Stropkov 36468142 PO 24.05.2023 Oprava OMV SK 880AR 244,32 EUR áno 9.6.2023 15.6.2023
112/2023 9001608981 1/04 výkaz 5/2023   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica  36631124 PO 09.06.2023 Poštový paušal a nájom priečinka 40,25 EUR áno 9.6.2023 15.6.2023
113/2023 0401121876 A22106391 4/2023   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Oranga Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava 35697270 PO 08.06.2023 Dátové karty 37,68 EUR áno 9.6.2023 15.6.2023
114/2023 231150760   23/2023 RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Š-Autoservis Bardejov s.r.o. Požiarnicka 5, Stropkov 36468142 PO 12.06.2023 Výmena auobatérie 134,40 EUR áno 12.6.2023 15.6.2023
115/2023 1010019182 1/2020, 3/2020   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 PO 12.06.2023 Poplatok za internet 168,00 EUR áno 15.6.2023 22.6.2023
116/2023 8329526668 2/2012 D-3/2014,D-7/2016,D-8/2018, 5/2020   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28, Bratislava 35763469 PO 14.06.2023 Telefonné poplatky 24,00 EUR áno 19.6.2023 22.6.2023
117/2023 8329526652 911614378 D-9/2016,  10/2018            RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28, Bratislava 35763469 PO 14.06.2023 Telefonné poplatky,splátka mobilu 25,58 EUR áno 19.6.2023 22.6.2023
118/2023 3081894296 306/02634   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Slovnaft a.s.  Vlčie hrdlo 1,Bratislava  31322832 PO 15.06.2023 Nákup PHM 256,68 EUR áno 20.6.2023 22.6.2023
119/2023 700713821 70071382   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Allianz-SP a.s. Dostojevského rad 4, Bratislava 00151700 PO 19.04.2023 Poistenie osôb v OMV 41,84 EUR áno 20.6.2023 22.6.2023
120/2023 700713819 700713819   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Allianz-SP a.s. Dostojevského rad 4, Bratislava 00151700 PO 19.04.2023 Poistenie osôb v OMV 41,84 EUR áno 20.6.2023 22.6.2023
121/2023 2023115 3/2018 D2020   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR KOLKA s.r.o., Okružná 11/13, Veľké Ripňany časť Behynce 40364003 PO 21.06.2023 Výkon zodpovednej osoby,výkon funkcie manažéra 140,00 EUR áno 23.6.2023 30.6.2023
122/2023 2023328 1/05/2010   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Fittich Preal s.r.o. Slovenska 12, Prešov 31668836 PO 19.06.2023 Kontrola EZS 48,00 EUR áno 26.6.2023 30.6.2023
123/2023 2500773844  2/2013-70-000063246PO2013   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Vsl.vodár.spoločnosť a.s. Komenského 50, Košice 36570460 PO 23.06.2023 Dobropis - vodné stočné -13,87 EUR áno 27.6.2023 10.7.2023
124/2023 23156   26/2023 RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR ADM com s.r.o. Makovická 769/21,Svidník  43776396 PO 29.06.2023 Tonery,switche 123,72 EUR áno 30.6.2023 7.7.2023
125/2023 8330754045 3/2012 D-4/2014,D-8/2016,7/2018   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28, Bratislava 35763469 PO 01.07.2023 Telefonné poplatky,splátka mobilu 29,16 EUR áno 4.7.2023 11.7.2023
126/2023 8330853339 2029779548   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28, Bratislava 35763469 PO 01.07.2023 Telefónne poplatky 19,99 EUR áno 4.7.2023 11.7.2023
127/2023 8330736145 0236884/2003-ISDN D-5,6/2018   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28, Bratislava 35763469 PO 01.07.2023 Telefónne poplatky 62,71 EUR áno 4.7.2023 11.7.2023
128/2023 8161592097 9100104856   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava  35815256 PO 01.07.2023 Plyn 168,00 EUR áno 4.7.2023 11.7.2023
129/2023 20231212 01/03/2011, D/1/2023   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR P.Pilip Bytservis,Stropkovska 473, Svidník 30300720 FO 04.07.2023 Nájom za garáž 72,00 EUR áno 6.7.2023 11.7.2023
130/2023 3081901648 306/02634   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Slovnaft a.s.  Vlčie hrdlo 1,Bratislava  31322832 PO 04.07.2023 Nákup PHM 189,85 EUR áno 6.7.2023 11.7.2023
131/2023 2023107 9/2017   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Revimad s.r.o. Gutgeselova 4038/12, Bardejov  51177854 PO 03.07.2023 Výkon činnosti požiar.technika 60,00 EUR áno 6.7.2023 11.7.2023
132/2023 0401121876 A22106391 4/2023   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Oranga Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava 35697270 PO 05.07.2023 Dátové karty 30,00 EUR áno 10.7.2023 14.7.2023
133/2023 2390437   27/2023 RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR VITAMED.SK s.r.o., 1.mája 45, Pezinok 45487090 PO 10.07.2023 Bioindikatory 211,20 EUR áno 11.7.2023 14.7.2023
134/2023 9001615720 1/04 výkaz 6/2023   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica  36631124 PO 11.07.2023 Poštový paušal a nájom priečinka 47,05 EUR áno 11.7.2023 14.7.2023
135/2023 2290176363 5100266134C   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Východoslovenská energetika a.s.Mlynská 31, Košice 44483767 PO 11.07.2023 Elektrická energia 276,11 EUR áno 12.7.2023 14.7.2023
136/2023 2603931560  2/2013-70-000063246PO2013   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Vsl.vodár.spoločnosť a.s. Komenského 50, Košice 36570460 PO 10.07.2023 Vodné stočné-záloha 105,00 EUR áno 12.7.2023 21.7.2023
137/2023 1231479   25/2023 RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR FECUPRAL spol.s.r.o. Ľ. Štúra 17, Veľký Šariš 36448974 PO 03.07.2023 Zneškodnenie odpadu  55,58 EUR áno 13.7.2023 21.7.2023
138/2023 8331300900 911614378 D-9/2016,  10/2018            RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28, Bratislava 35763469 PO 14.07.2023 Telefonné poplatky,splátka mobilu 25,58 EUR áno 17.7.2023 21.7.2023
139/2023 8331300925 2/2012 D-3/2014,D-7/2016,D-8/2018, 5/2020   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28, Bratislava 35763469 PO 14.07.2023 Telefonné poplatky 24,00 EUR áno 17.7.2023 21.7.2023
140/2023 3081911437 20060182   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Slovnaft a.s.  Vlčie hrdlo 1,Bratislava  31322832 PO 15.07.2023 Nákup PHM 113,53 EUR áno 18.7.2023 21.7.2023
141/2023 1010019182 1/2020, 3/2020   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 PO 10.07.2023 Poplatok za internet 168,00 EUR áno 19.7.2023 24.7.2023
142/2023 2300026   63/2022 RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Damedis s.r.o. Višňovského 6, Zvolen 47864249 PO 14.07.2023 Dobropis - tonery -412,03 EUR áno 19.7.2023 24.7.2023
143/2023 300443   28/2023 RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Damedis s.r.o. Višňovského 6, Zvolen 47864249 PO 06.06.2023 Tonery 342,72 EUR áno 21.7.2023 26.7.2023
144/2023 20232260   24/2023 RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR METEC PLUS s.r.o., Sady nad Torysou 25 31673911 PO 24.07.2023 Naustky pre spirometer 102,60 EUR áno 25.7.2023 1.8.2023
145/2023 2023135 3/2018 D2020   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR KOLKA s.r.o., Okružná 11/13, Veľké Ripňany časť Behynce 40364003 PO 24.07.2023 Výkon zodpovednej osoby,výkon funkcie manažéra 140,00 EUR áno 1.8.2023 4.8.2023
146/2023 20231421 01/03/2011, D/1/2023   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR P.Pilip Bytservis,Stropkovska 473, Svidník 30300720 FO 01.08.2023 Nájom za garáž 72,00 EUR áno 1.8.2023 7.8.2023
147/2023 8688743008 9100104856   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava  35815256 PO 01.08.2023 Plyn 168,00 EUR áno 2.8.2023 7.8.2023
148/2023 3081918819 20060182   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Slovnaft a.s.  Vlčie hrdlo 1,Bratislava  31322832 PO 31.07.2023 Nákup PHM 138,25 EUR áno 4.8.2023 11.8.2023
149/2023 8332535885 3/2012 D-4/2014,D-8/2016,7/2018   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28, Bratislava 35763469 PO 01.08.2023 Telefonné poplatky,splátka mobilu 28,00 EUR áno 4.8.2023 11.8.2023
150/2023 8332613576 2029779548   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28, Bratislava 35763469 PO 01.08.2023 Telefónne poplatky 19,99 EUR áno 4.8.2023 11.8.2023
151/2023 8332501485 0236884/2003-ISDN D-5,6/2018   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28, Bratislava 35763469 PO 01.08.2023 Telefónne poplatky 63,67 EUR áno 4.8.2023 11.8.2023
152/2023 0401121876 A22106391 4/2023   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Oranga Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava 35697270 PO 08.08.2023 Dátové karty 30,00 EUR áno 9.8.2023 15.8.2023
153/2023 2290176363 5100266134C   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Východoslovenská energetika a.s.Mlynská 31, Košice 44483767 PO 07.08.2023 Elektrická energia 271,60 EUR áno 10.8.2023 15.8.2023
153/2023 9001623194 1/04 výkaz 7/2023   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica  36631124 PO 10.08.2023 Poštový paušal a nájom priečinka 50,65 EUR áno 10.8.2023 15.8.2023
154/2023 2604021154  2/2013-70-000063246PO2013   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Vsl.vodár.spoločnosť a.s. Komenského 50, Košice 36570460 PO 08.08.2023 Vodné stočné-záloha 105,00 EUR áno 10.8.2023 15.8.2023
155/2023 1010019182 1/2020, 3/2020   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 PO 10.08.2023 Poplatok za internet 168,00 EUR áno 16.8.2023 23.8.2023
156/2023 52303532   29/2023 RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Water Resources s.r.o. Hlavná 294, Kráľová nad Váhom 45986819 PO 15.08.2023 Testovacie prúžky       /WHO/ 43,00 EUR áno 16.8.2023 28.8.2023
157/2023 3081928680 20060182   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Slovnaft a.s.  Vlčie hrdlo 1,Bratislava  31322832 PO 15.08.2023 Nákup PHM 87,64 EUR áno 18.8.2023 23.8.2023
158/2023 8333095410 2/2012 D-3/2014,D-7/2016,D-8/2018, 5/2020   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28, Bratislava 35763469 PO 14.08.2023 Telefonné poplatky 24,00 EUR áno 18.8.2023 23.8.2023
159/2023 8333095372 911614378 D-9/2016,  10/2018            RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28, Bratislava 35763469 PO 14.08.2023 Telefonné poplatky,splátka mobilu 25,58 EUR áno 18.8.2023 23.8.2023
160/2023 256564463   31/2023 RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Hartman-Rico spol.s.r.o. Einsteinová 24, Bratislava 31351361 PO 23.08.2023 Sterilium a visirub k lampe na ruky            /WHO/ 73,37 EUR áno 25.8.2023 30.8.2023
161/2023 231008543   33/2023 RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Jarident s.r.o. Podtatranská 2501, Poprad 44025726 PO 23.08.2023 Jenorazové rukavice                                 /WHO/ 80,50 EUR áno 25.8.2022 30.8.2023