P.č.   Číslo faktúry  Číslo zmluvy   Číslo objednáv.   Objednávateľ IČO objednávateľa Rezort Identifikácia dodávateľa IČO dovávateľa Dodávateľ/ typ Dátum Popis faktur.plnenia  Celková suma   mena   Cena s DPH    Dátum  doručenia Dátum úhrady
1/2022 2500447431  2/2013-70-000063246PO2013   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Vsl.vodár.spoločnosť a.s. Komenského 50, Košice 36570460 PO   Vodné stočné-dobropis 53,99 EUR   4.1.2022  
2/2022 8297254628 3/2012 D-4/2014,D-8/2016,7/2018   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28, Bratislava 35763469 PO 1.1.2022 Telefonné poplatky,splátka mobilu 27,00 EUR áno 4.1.2022 10.1.2022
3/2022 3081605168 306/02634   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Slovnaft a.s.  Vlčie hrdlo 1, Bratislava  31322832 PO 4.1.2022 Nákup PHM 235,14 EUR áno 5.1.2022 10.1.2022
4/2022 2290176363 5100266134C   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Východoslovenská energetika a.s.Mlynská 31, Košice  44483767 PO 7.1.2022 Elektrická energia 268,50 EUR áno 7.1.2022 14.1.2022
5/2022 8297349217 2029779548   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28,Bratislava  35763469 PO 1.1.2022 Telefonné poplatky 19,99 EUR áno 7.1.2022 14.1.2022
6/2022 8297235482 0236884/2003-ISDN D-5,6/2018   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28, Bratislava 35763469 PO 1.1.2022 Telefonné poplatky 367,42 EUR áno 7.1.2022 14.1.2022
7/2022 2112145   67/2021 RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR KOVMAK s.r.o. Poštová 233, Svidník 51420201 PO 30.12.2021 Klampiarske práce 66,00 EUR nie 3.1.2022 5.1.2022
8/2022 220101001   2/2022 RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Milan Džupin, D.Millyho 716/67, Svidník 50920642 FO 3.1.2022 Oprava zámku na vchodových dverách 44,20 EUR áno 4.1.2022 10.1.2022
9/2022 220100015   1/2022 RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Pavol Sivák-PONO PRESS, 8.mája 492/7, Svidník 37653903 FO 3.1.2022 Podduklianske noviny 25,00 EUR áno 4.1.2022 10.1.2022
10/2022 122000981   3/2022 RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Up Slovensko s.r.o. Tomášiková 23/D, Bratislava 31396674 PO 5.1.2022 Stravné lístky 1 980,00 EUR nie 10.1.2022 14.1.2022
11/2022 2022008   4/2022 RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Bc.A.Fecková-Vydavateľstvo Spektrum, Brusnica 40357457 FO 10.1.2022 Stropkovské Spektrum 23,00 EUR nie 10.1.2022 14.1.2022
12/2022 2602340605  2/2013-70-000063246PO2013   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Vsl.vodár.spoločnosť a.s. Komenského 50, Košice 36570460 PO 7.1.2022 Vodné stočné-záloha 103,00 EUR áno 12.1.2022 20.1.2022
13/2022 2200546   6/2022 RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR OBZOR s.r.o. Exnarova 7, Bratislava  35708956 PO 3.1.2022 Vestník MZ SR 77,50 EUR áno 12.1.2022 20.1.2022
14/2022 9001477854 1/04 výkaz 12/2021   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica  36631124 PO 13.1.2022 Poštový paušal a nájom priečinka 76,85 EUR áno 13.1.2022 20.1.2022
15/2022 8409889574 9100104856   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava  35815256 PO 13.1.2022 Plyn-vyúčtovanie  392,40 EUR áno 17.1.2022 20.1.2022
16/2022 20220006 01/03/2011   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR P.Pilip Bytservis,Stropkovska 473, Svidník 30300720 FO 11.1.2022 Nájom za garáž 40,00 EUR áno 17.1.2022 20.1.2022
17/2022 1010019182 1/2020, 3/2020   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 PO 10.1.2022 Poplatok za internet 168,00 EUR áno 17.1.2022 20.1.2022
18/2022 8297763043 2/2012 D-3/2014,D-7/2016,D-8/2018, 5/2020   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28, Bratislava 35763469 PO 15.1.2022 Telefonné poplatky,splátka mobilu 26,00 EUR áno 18.1.2022 20.1.2022
19/2022 8297763019 911614378 D-9/2016,  10/2018            RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28, Bratislava 35763469 PO 15.1.2022 Telefonné poplatky,splátka mobilu 26,91 EUR áno 18.1.2022 20.1.2022
20/2022 8181039081 9100104856   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256 PO 12.1.2022 Plyn  857,00 EUR áno 19.1.2022 24.1.2022
21/2022 2022010 3/2018 D2020   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR KOLKA s.r.o., Okružná 11/13, Veľké Ripňany časť Behynce 40364003 PO 14.1.2022 Výkon zodpovednej osoby,výkon funkcie manažéra 140,00 EUR nie 20.1.2022 24.1.2022
22/2022 202200023   5/2022 RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR AWV s.r.o.,Kukučínova 1336, Kysucké Nové Mesto 46423028 PO 20.1.2022 Štandarty pre voľný chlór 96,00 EUR áno 24.1.2022 28.1.2022
23/2022 8442200035   pozvánka RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Solitea Slovensko a.s. Plynárenska 7/C, Bratislava 36237337  PO 27.1.2022 Seminár 60,00 EUR áno 28.1.2022 4.2.2022
24/2022 8161065222 9100104856   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256 PO 1.2.2022 Plyn  830,00 EUR áno 2.2.2022 4.2.2022
25/2022 3081619458 306/02634   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Slovnaft a.s.  Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 PO 3.2.2022 Nákup PHM 135,19 EUR áno 4.2.2022 11.2.2022
26/2022 8299106775 3/2012 D-4/2014,D-8/2016,7/2018   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28, Bratislava 35763469 PO 1.2.2022 Telefonné poplatky,splátka mobilu 27,00 EUR áno 4.2.2022 11.2.2022
27/2022 221150095   8/2022 RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Š-Autoservis Bardejov s.r.o.Požiarnicka 5, Stropkov 36468142  PO 31.1.2022 Servisná prehliadka SK880AR 321,24 EUR áno 7.2.2022 11.2.2022
28/2022 8299197293 2029779548   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28, Bratislava 35763469 PO 1.2.2022 Telefonné poplatky 19,99 EUR áno 8.2.2022 11.2.2022
29/2022 8299089411 0236884/2003-ISDN D-5,6/2018   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28, Bratislava 35763469 PO 1.2.2022 Telefonné poplatky 139,26 EUR áno 8.2.2022 11.2.2022
30/2022 122008355   9/2022 RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Up Slovensko s.r.o. Tomášiková 23/D, Bratislava 31396674 PO 4.2.2022 Stravné lístky 1 890,00 EUR nie 8.2.2022 11.2022
31/2022 20220159 01/03/2011   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR P.Pilip Bytservis,Stropkovska 473, Svidník 30300720 FO 8.2.2022 Nájom za garáž 40,00 EUR áno 10.2.2022 15.2.2022
32/2022 9001485656 1/04 výkaz 1/2022   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica 36631124 PO 10.2.2022 Poštový paušal a nájom priečinka 74,75 EUR áno 10.2.2022 14.2.2022
33/2022 2602430248  2/2013-70-000063246PO2013   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Vsl.vodár.spoločnosť a.s. Komenského 50, Košice 36570460 PO 8.2.2022 Vodné stočné-záloha 103,00 EUR áno 11.2.2022 15.2.2022
34/2022 2290176363 5100266134C   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Východoslovenská energetika a.s.Mlynská 31, Košice 44483767 PO 9.2.2022 Elektrická energia 272,29 EUR áno 11.2.2022 15.2.2022
35/2022 8300281744 2/2012 D-3/2014,D-7/2016,D-8/2018, 5/2020   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28, Bratislava  35763469 PO 15.2.2022 Telefonné poplatky,splátka mobilu 26,00 EUR áno 16.2.2022 21.2.2022
36/2022 8300281718 911614378 D-9/2016,  10/2018            RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28, Bratislava 35763469 PO 15.2.2022 Telefonné poplatky,splátka mobilu 26,91 EUR áno 16.2.2022 21.2.2022
37/2022 5590037908 R165//2017   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR IVES Košice, Čsl.armády 20,  Košice  00162957 PO 11.2.2022 Update WINASU 160,80 EUR áno 16.2.2022 21.2.2022
38/2022 22042   7/2022 RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR ADM com s.r.o. Makovická 769/21, Svidník 43776396 PO 15.2.2022 PC zostava, Office 1 254,20 EUR áno 17.2.2022 21.2.2022
39/2022 221150142   10/2022 RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Š-Autoservis Bardejov s.r.o.Požiarnicka 5, Stropkov 36468142  PO 14.2.2022 Oprava kúrenia v OMV SK880AR 149,83 EUR áno 17.2.2022 22.2.2022
40/2022 1010019182 1/2020, 3/2020   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 PO 10.2.2022 Poplatok za internet 168,00 EUR áno 17.2.2022 22.2.2022
41/2022 2022033 3/2018 D2020   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR KOLKA s.r.o., Okružná 11/13, Veľké Ripňany časť Behynce 40364003 PO 11.2.2022 Výkon zodpovednej osoby,výkon funkcie manažéra 140,00 EUR nie 17.2.2022 22.2.2022
42/2022 8442200383   pozvánka RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Solitea Slovensko a.s. Plynárenska 7/C, Bratislava 36237337  PO 18.2.2022 Seminár 42,00 EUR áno 18.2.2022 22.2.2022
43/2022 122011840   11/2022 RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Up Slovensko s.r.o. Tomášiková 23/D, Bratislava 31396674 PO 25.2.2022 Stravné lístky 1 980,00 EUR nie 28.2.2022 3.3.2022
44/2022 8151101458 9100104856   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256 PO 1.3.2022 Plyn  783,00 EUR áno 2.3.2022 9.3.2022
45/2022 3081636916 306/02634   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Slovnaft a.s.  Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 PO 3.3.2022 Nákup PHM 142,12 EUR áno 4.3.2022 9.3.2022
46/2022 8301627413 3/2012 D-4/2014,D-8/2016,7/2018   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28, Bratislava 35763469 PO 1.3.2022 Telefonné poplatky,splátka mobilu 27,00 EUR áno 4.3.2022 9.3.2022
47/2022 2290176363 5100266134C   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Východoslovenská energetika a.s.Mlynská 31, Košice 44483767 PO 7.3.2022 Elektrická energia 233,47 EUR áno 7.3.2022 9.3.2022
48/2022 20220314 01/03/2011   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR P.Pilip Bytservis,Stropkovska 473, Svidník 30300720 FO 2.3.2022 Nájom za garáž 40,00 EUR áno 8.3.2022 15.3.2022
49/2022 8301607783 0236884/2003-ISDN D-5,6/2018   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28, Bratislava 35763469 PO 1.3.2022 Telefonné poplatky 151,49 EUR áno 8.3.2022 16.3.2022
50/2022 8301713356 2029779548   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28, Bratislava 35763469 PO 1.3.2022 Telefonné poplatky 19,99 EUR áno 8.3.2022 16.3.2022
51/2022 9001493017 1/04 výkaz 2/2022   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica 36631124 PO 10.3.2022 Poštový paušal a nájom priečinka 57,10 EUR áno 10.3.2022 16.3.2022
52/2022 22067   12/2022 RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR ADM com s.r.o. Makovická 769/21,Svidník  43776396 PO 10.3.2022 Tonery a batéria 232,10 EUR áno 10.3.2022 16.3.2022
53/2022 2602519105  2/2013-70-000063246PO2013   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Vsl.vodár.spoločnosť a.s. Komenského 50, Košice 36570460 PO 8.2.2022 Vodné stočné-záloha 103,00 EUR áno 10.3.2022 16.3.2022
54/2022 2022055 3/2018 D2020   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR KOLKA s.r.o., Okružná 11/13, Veľké Ripňany časť Behynce 40364003 PO 6.3.2022 Výkon zodpovednej osoby,výkon funkcie manažéra 140,00 EUR áno 10.3.2022 16.3.2022
55/2022 44220274   ponuka RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR BE-SOFT a.s., Krakovská 23, Košice 36191337 PO 15.3.2022 Aktualizačná odborná príprava BT 60,00 EUR áno 15.3.2022 21.3.2022
56/2022 2022040   13/2022 RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR VTZ-DC s.r.o. Sov.hrdinov 373/11, Svidník  44652356 PO 14.3.2022 Oprava a výmena svietidiel 151,10 EUR áno 15.3.2022 21.3.2022
57/2022 8302139285 2/2012 D-3/2014,D-7/2016,D-8/2018, 5/2020   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28, Bratislava 35763469 PO 15.3.20200 Telefonné poplatky,splátka mobilu 26,00 EUR áno 16.3.2022 21.3.2022
58/2022 8302139246 911614378 D-9/2016,  10/2018            RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28, Bratislava 35763469 PO 15.3.2022 Telefonné poplatky,splátka mobilu 26,91 EUR áno 16.3.2022 31.2.2022
59/2022 1010019182 1/2020, 3/2020   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 PO 10.3.2022 Poplatok za internet 168,00 EUR áno 17.3.2022 22.3.2022
60/2022 3081643852 306/02634   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Slovnaft a.s.  Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 PO 3.3.2022 Nákup PHM 176,65 EUR áno 18.3.2022 24.3.2022
61/2022 1020220042   pozvánka RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR SAVE, Roľnícka 21, Bratislava 50644319 PO 10.3.2022 Poplatok za konferenciu 130,00 EUR áno 18.3.2022 24.3.2022
62/2022 2213047703   pozvánka RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR A-medi management s.r.o., Jarošova 1, Bratislava 44057714 PO 22.3.2022 Vakcinologický kongres 50,00 EUR áno 22.3.2022 29.3.2022
63/2022 2213047702   pozvánka RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR A-medi management s.r.o., Jarošova 1, Bratislava 44057714 PO 22.3.2022 Vakcinologický kongres 30,00 EUR áno 22.3.2022 29.3.2022
64/2022 2022020 9/2017   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Revimad s.r.o. Gutgeselova 4038/12, Bardejov 51177854 PO 22.3.2022 Kontrola hasiacich prístrojov 22,20 EUR áno 22.3.2022 29.3.2022
65/2022 20220120   16/2022 RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Kristián Petro-Polygra Plus, Uralská 1493/15, Košice 48066257 PO 25.3.2022 Oprava kopirky a tlačiarne 126,00 EUR áno 25.3.2022 31.3.2022
66/2022 2022072   15/2022 RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR KOLKA s.r.o., Okružná 11/13, Veľké Ripňany časť Behynce 40364003 PO 22.3.2022 Samohodnotenie účinnosti prijatých bezp.opatrení 500,00 EUR áno 28.3.2022 31.3.2022
67/2022 122016872   17/2022 RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Up Slovensko s.r.o. Tomášiková 23/D, Bratislava 31396674 PO 44648 Stravné lístky 1 710,00 EUR áno 44649 44658
68/2022 0522022   pozvánka RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Slov.vodohop.spoločnosť Koceľová 15, Bratislava 30807662 PO 44649 Poplatok za kurz 200,00 EUR áno 44652 44658
69/2022 8141162079 9100104856   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256 PO 44652 Plyn 429,00 EUR áno 44655 44658
70/2022 3081650615 306/02634   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Slovnaft a.s.  Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 PO 44655 Nákup PHM 140,20 EUR áno 44656 44662
71/2022 22105   19/2022 RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR ADM com s.r.o. Makovická 769/21,Svidník  43776396 PO 44656 Tonery  93,36 EUR áno 44656 44662
72/2022 8303482489 3/2012 D-4/2014,D-8/2016,7/2018   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28, Bratislava 35763469 PO 44652 Telefonné poplatky,splátka mobilu 27,00 EUR áno 44656 44662
73/2022 2022038 9/2017   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Revimad s.r.o. Gutgeselova 4038/12, Bardejov  51177854 PO 44657 Výkon činnosti požiar.technika 60,00 EUR áno 44658 44662
74/2022 8303462812 0236884/2003-ISDN D-5,6/2018   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28, Bratislava 35763469 PO 44621 Telefonné poplatky 73,02 EUR áno 44659 44662
75/2022 8303573059 2029779548   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28, Bratislava 35763469 PO 44621 Telefonné poplatky 19,99 EUR áno 44659 44662
76/2022 20220522 01/03/2011   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR P.Pilip Bytservis,Stropkovska 473, Svidník 30300720 FO 44657 Nájom za garáž 40,00 EUR áno 44659 44662
77/2022 2290176363 5100266134C   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Východoslovenská energetika a.s.Mlynská 31, Košice 44483767 PO 44658 Elektrická energia 224,71 EUR áno 44662 44662
78/2022 9001502862 1/04 výkaz 3/2022   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica 36631124 PO 44662 Poštový paušal a nájom priečinka 111,95 EUR áno 44662 44662
79/2022 2022113   20/2022 RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Biolab Slovakia spol.s.r.o. Okružná cesta 74, Komárno 44083327 PO 44662 Výterovky 65,16 EUR áno 44663 44662
80/2022 8432200380   konzultácia RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Solitea Slovensko a.s. Plynárenska 7/C, Bratislava 36237337 PO 44662 Systemová konzultácia PaM 38,34 EUR áno 44663 44676
81/2022 2602602338  2/2013-70-000063246PO2013   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Vsl.vodár.spoločnosť a.s. Komenského 50, Košice 36570460 PO 44658 Vodné stočné-záloha 103,00 EUR áno 44663 44676
82/2022 2290201   21/2022 RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR VITAMED.SK s.r.o., 1.mája 45, Pezinok 45487090 PO 44662 Bioindikatory 288,20 EUR áno 44664 44676
83/2022 8303997998 2/2012 D-3/2014,D-7/2016,D-8/2018, 5/2020   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28, Bratislava 35763469 PO 44665 Telefonné poplatky,splátka mobilu 26,00 EUR áno 44670 44676
84/2022 8303997967 911614378 D-9/2016,  10/2018            RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28, Bratislava 35763469 PO 44665 Telefonné poplatky,splátka mobilu 26,91 EUR áno 44670 44676
85/2022 6220271   18/2022 RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR INTERTEC s.r.o. Hronská 6, Banská Bystrica 00692972 PO 44664 Oprava Smokerlyzra 147,60 EUR áno 44670 44676
86/2022 1010019182 1/2020, 3/2020   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 PO 44662 Poplatok za internet 168,00 EUR áno 44671 44676
87/2022 3081659915 306/02634   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Slovnaft a.s.  Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 PO 44666 Nákup PHM 123,52 EUR áno 44671 44676
88/2022 86116263   ponuka RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Poradca s.r.o. Pri Celulózke 40, Žilina 36371271 PO 44666 Poradca-doplatok 36,00 EUR áno 44671 44676
89/2022 221150416   23/2022 RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Š-Autoservis Bardejov s.r.o. Požiarnicka 5, Stropkov 36468142 PO 44665 Oprava Fabie Combi 28,80 EUR áno 44672 44678