P.č.   Číslo faktúry  Číslo zmluvy   Číslo objednáv.   Objednávateľ IČO objednávateľa Rezort Identifikácia dodávateľa IČO dovávateľa Dodávateľ/ typ Dátum Popis faktur.plnenia  Celková suma   mena   Cena s DPH    Dátum  doručenia Dátum úhrady
1/2022 2500447431  2/2013-70-000063246PO2013   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Vsl.vodár.spoločnosť a.s. Komenského 50, Košice 36570460 PO   Vodné stočné-dobropis 53,99 EUR   4.1.2022  
2/2022 8297254628 3/2012 D-4/2014,D-8/2016,7/2018   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28, Bratislava 35763469 PO 1.1.2022 Telefonné poplatky,splátka mobilu 27,00 EUR áno 4.1.2022 10.1.2022
3/2022 3081605168 306/02634   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Slovnaft a.s.  Vlčie hrdlo 1, Bratislava  31322832 PO 4.1.2022 Nákup PHM 235,14 EUR áno 5.1.2022 10.1.2022
4/2022 2290176363 5100266134C   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Východoslovenská energetika a.s.Mlynská 31, Košice  44483767 PO 7.1.2022 Elektrická energia 268,50 EUR áno 7.1.2022 14.1.2022
5/2022 8297349217 2029779548   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28,Bratislava  35763469 PO 1.1.2022 Telefonné poplatky 19,99 EUR áno 7.1.2022 14.1.2022
6/2022 8297235482 0236884/2003-ISDN D-5,6/2018   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28, Bratislava 35763469 PO 1.1.2022 Telefonné poplatky 367,42 EUR áno 7.1.2022 14.1.2022
7/2022 2112145   67/2021 RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR KOVMAK s.r.o. Poštová 233, Svidník 51420201 PO 30.12.2021 Klampiarske práce 66,00 EUR nie 3.1.2022 5.1.2022
8/2022 220101001   2/2022 RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Milan Džupin, D.Millyho 716/67, Svidník 50920642 FO 3.1.2022 Oprava zámku na vchodových dverách 44,20 EUR áno 4.1.2022 10.1.2022
9/2022 220100015   1/2022 RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Pavol Sivák-PONO PRESS, 8.mája 492/7, Svidník 37653903 FO 3.1.2022 Podduklianske noviny 25,00 EUR áno 4.1.2022 10.1.2022
10/2022 122000981   3/2022 RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Up Slovensko s.r.o. Tomášiková 23/D, Bratislava 31396674 PO 5.1.2022 Stravné lístky 1 980,00 EUR nie 10.1.2022 14.1.2022
11/2022 2022008   4/2022 RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Bc.A.Fecková-Vydavateľstvo Spektrum, Brusnica 40357457 FO 10.1.2022 Stropkovské Spektrum 23,00 EUR nie 10.1.2022 14.1.2022
12/2022 2602340605  2/2013-70-000063246PO2013   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Vsl.vodár.spoločnosť a.s. Komenského 50, Košice 36570460 PO 7.1.2022 Vodné stočné-záloha 103,00 EUR áno 12.1.2022 20.1.2022
13/2022 2200546   6/2022 RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR OBZOR s.r.o. Exnarova 7, Bratislava  35708956 PO 3.1.2022 Vestník MZ SR 77,50 EUR áno 12.1.2022 20.1.2022
14/2022 9001477854 1/04 výkaz 12/2021   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica  36631124 PO 13.1.2022 Poštový paušal a nájom priečinka 76,85 EUR áno 13.1.2022 20.1.2022
15/2022 8409889574 9100104856   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava  35815256 PO 13.1.2022 Plyn-vyúčtovanie  392,40 EUR áno 17.1.2022 20.1.2022
16/2022 20220006 01/03/2011   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR P.Pilip Bytservis,Stropkovska 473, Svidník 30300720 FO 11.1.2022 Nájom za garáž 40,00 EUR áno 17.1.2022 20.1.2022
17/2022 1010019182 1/2020, 3/2020   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 PO 10.1.2022 Poplatok za internet 168,00 EUR áno 17.1.2022 20.1.2022
18/2022 8297763043 2/2012 D-3/2014,D-7/2016,D-8/2018, 5/2020   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28, Bratislava 35763469 PO 15.1.2022 Telefonné poplatky,splátka mobilu 26,00 EUR áno 18.1.2022 20.1.2022
19/2022 8297763019 911614378 D-9/2016,  10/2018            RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28, Bratislava 35763469 PO 15.1.2022 Telefonné poplatky,splátka mobilu 26,91 EUR áno 18.1.2022 20.1.2022
20/2022 8181039081 9100104856   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256 PO 12.1.2022 Plyn  857,00 EUR áno 19.1.2022 24.1.2022
21/2022 2022010 3/2018 D2020   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR KOLKA s.r.o., Okružná 11/13, Veľké Ripňany časť Behynce 40364003 PO 14.1.2022 Výkon zodpovednej osoby,výkon funkcie manažéra 140,00 EUR nie 20.1.2022 24.1.2022
22/2022 202200023   5/2022 RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR AWV s.r.o.,Kukučínova 1336, Kysucké Nové Mesto 46423028 PO 20.1.2022 Štandarty pre voľný chlór 96,00 EUR áno 24.1.2022 28.1.2022
23/2022 8442200035   pozvánka RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Solitea Slovensko a.s. Plynárenska 7/C, Bratislava 36237337  PO 27.1.2022 Seminár 60,00 EUR áno 28.1.2022 4.2.2022
24/2022 8161065222 9100104856   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256 PO 1.2.2022 Plyn  830,00 EUR áno 2.2.2022 4.2.2022
25/2022 3081619458 306/02634   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Slovnaft a.s.  Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 PO 3.2.2022 Nákup PHM 135,19 EUR áno 4.2.2022 11.2.2022
26/2022 8299106775 3/2012 D-4/2014,D-8/2016,7/2018   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28, Bratislava 35763469 PO 1.2.2022 Telefonné poplatky,splátka mobilu 27,00 EUR áno 4.2.2022 11.2.2022
27/2022 221150095   8/2022 RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Š-Autoservis Bardejov s.r.o.Požiarnicka 5, Stropkov 36468142  PO 31.1.2022 Servisná prehliadka SK880AR 321,24 EUR áno 7.2.2022 11.2.2022
28/2022 8299197293 2029779548   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28, Bratislava 35763469 PO 1.2.2022 Telefonné poplatky 19,99 EUR áno 8.2.2022 11.2.2022
29/2022 8299089411 0236884/2003-ISDN D-5,6/2018   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28, Bratislava 35763469 PO 1.2.2022 Telefonné poplatky 139,26 EUR áno 8.2.2022 11.2.2022
30/2022 122008355   9/2022 RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Up Slovensko s.r.o. Tomášiková 23/D, Bratislava 31396674 PO 4.2.2022 Stravné lístky 1 890,00 EUR nie 8.2.2022 11.2022
31/2022 20220159 01/03/2011   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR P.Pilip Bytservis,Stropkovska 473, Svidník 30300720 FO 8.2.2022 Nájom za garáž 40,00 EUR áno 10.2.2022 15.2.2022
32/2022 9001485656 1/04 výkaz 1/2022   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica 36631124 PO 10.2.2022 Poštový paušal a nájom priečinka 74,75 EUR áno 10.2.2022 14.2.2022
33/2022 2602430248  2/2013-70-000063246PO2013   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Vsl.vodár.spoločnosť a.s. Komenského 50, Košice 36570460 PO 8.2.2022 Vodné stočné-záloha 103,00 EUR áno 11.2.2022 15.2.2022
34/2022 2290176363 5100266134C   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Východoslovenská energetika a.s.Mlynská 31, Košice 44483767 PO 9.2.2022 Elektrická energia 272,29 EUR áno 11.2.2022 15.2.2022
35/2022 8300281744 2/2012 D-3/2014,D-7/2016,D-8/2018, 5/2020   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28, Bratislava  35763469 PO 15.2.2022 Telefonné poplatky,splátka mobilu 26,00 EUR áno 16.2.2022 21.2.2022
36/2022 8300281718 911614378 D-9/2016,  10/2018            RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28, Bratislava 35763469 PO 15.2.2022 Telefonné poplatky,splátka mobilu 26,91 EUR áno 16.2.2022 21.2.2022
37/2022 5590037908 R165//2017   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR IVES Košice, Čsl.armády 20,  Košice  00162957 PO 11.2.2022 Update WINASU 160,80 EUR áno 16.2.2022 21.2.2022
38/2022 22042   7/2022 RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR ADM com s.r.o. Makovická 769/21, Svidník 43776396 PO 15.2.2022 PC zostava, Office 1 254,20 EUR áno 17.2.2022 21.2.2022
39/2022 221150142   10/2022 RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Š-Autoservis Bardejov s.r.o.Požiarnicka 5, Stropkov 36468142  PO 14.2.2022 Oprava kúrenia v OMV SK880AR 149,83 EUR áno 17.2.2022 22.2.2022
40/2022 1010019182 1/2020, 3/2020   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 PO 10.2.2022 Poplatok za internet 168,00 EUR áno 17.2.2022 22.2.2022
41/2022 2022033 3/2018 D2020   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR KOLKA s.r.o., Okružná 11/13, Veľké Ripňany časť Behynce 40364003 PO 11.2.2022 Výkon zodpovednej osoby,výkon funkcie manažéra 140,00 EUR nie 17.2.2022 22.2.2022
42/2022 8442200383   pozvánka RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Solitea Slovensko a.s. Plynárenska 7/C, Bratislava 36237337  PO 18.2.2022 Seminár 42,00 EUR áno 18.2.2022 22.2.2022
43/2022 122011840   11/2022 RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Up Slovensko s.r.o. Tomášiková 23/D, Bratislava 31396674 PO 25.2.2022 Stravné lístky 1 980,00 EUR nie 28.2.2022 3.3.2022
44/2022 8151101458 9100104856   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256 PO 1.3.2022 Plyn  783,00 EUR áno 2.3.2022 9.3.2022
45/2022 3081636916 306/02634   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Slovnaft a.s.  Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 PO 3.3.2022 Nákup PHM 142,12 EUR áno 4.3.2022 9.3.2022
46/2022 8301627413 3/2012 D-4/2014,D-8/2016,7/2018   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28, Bratislava 35763469 PO 1.3.2022 Telefonné poplatky,splátka mobilu 27,00 EUR áno 4.3.2022 9.3.2022
47/2022 2290176363 5100266134C   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Východoslovenská energetika a.s.Mlynská 31, Košice 44483767 PO 7.3.2022 Elektrická energia 233,47 EUR áno 7.3.2022 9.3.2022
48/2022 20220314 01/03/2011   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR P.Pilip Bytservis,Stropkovska 473, Svidník 30300720 FO 2.3.2022 Nájom za garáž 40,00 EUR áno 8.3.2022 15.3.2022
49/2022 8301607783 0236884/2003-ISDN D-5,6/2018   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28, Bratislava 35763469 PO 1.3.2022 Telefonné poplatky 151,49 EUR áno 8.3.2022 16.3.2022
50/2022 8301713356 2029779548   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28, Bratislava 35763469 PO 1.3.2022 Telefonné poplatky 19,99 EUR áno 8.3.2022 16.3.2022
51/2022 9001493017 1/04 výkaz 2/2022   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica 36631124 PO 10.3.2022 Poštový paušal a nájom priečinka 57,10 EUR áno 10.3.2022 16.3.2022
52/2022 22067   12/2022 RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR ADM com s.r.o. Makovická 769/21,Svidník  43776396 PO 10.3.2022 Tonery a batéria 232,10 EUR áno 10.3.2022 16.3.2022
53/2022 2602519105  2/2013-70-000063246PO2013   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Vsl.vodár.spoločnosť a.s. Komenského 50, Košice 36570460 PO 8.2.2022 Vodné stočné-záloha 103,00 EUR áno 10.3.2022 16.3.2022
54/2022 2022055 3/2018 D2020   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR KOLKA s.r.o., Okružná 11/13, Veľké Ripňany časť Behynce 40364003 PO 6.3.2022 Výkon zodpovednej osoby,výkon funkcie manažéra 140,00 EUR áno 10.3.2022 16.3.2022
55/2022 44220274   ponuka RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR BE-SOFT a.s., Krakovská 23, Košice 36191337 PO 15.3.2022 Aktualizačná odborná príprava BT 60,00 EUR áno 15.3.2022 21.3.2022
56/2022 2022040   13/2022 RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR VTZ-DC s.r.o. Sov.hrdinov 373/11, Svidník  44652356 PO 14.3.2022 Oprava a výmena svietidiel 151,10 EUR áno 15.3.2022 21.3.2022
57/2022 8302139285 2/2012 D-3/2014,D-7/2016,D-8/2018, 5/2020   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28, Bratislava 35763469 PO 15.3.20200 Telefonné poplatky,splátka mobilu 26,00 EUR áno 16.3.2022 21.3.2022
58/2022 8302139246 911614378 D-9/2016,  10/2018            RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28, Bratislava 35763469 PO 15.3.2022 Telefonné poplatky,splátka mobilu 26,91 EUR áno 16.3.2022 31.2.2022
59/2022 1010019182 1/2020, 3/2020   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 PO 10.3.2022 Poplatok za internet 168,00 EUR áno 17.3.2022 22.3.2022
60/2022 3081643852 306/02634   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Slovnaft a.s.  Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 PO 3.3.2022 Nákup PHM 176,65 EUR áno 18.3.2022 24.3.2022
61/2022 1020220042   pozvánka RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR SAVE, Roľnícka 21, Bratislava 50644319 PO 10.3.2022 Poplatok za konferenciu 130,00 EUR áno 18.3.2022 24.3.2022
62/2022 2213047703   pozvánka RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR A-medi management s.r.o., Jarošova 1, Bratislava 44057714 PO 22.3.2022 Vakcinologický kongres 50,00 EUR áno 22.3.2022 29.3.2022
63/2022 2213047702   pozvánka RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR A-medi management s.r.o., Jarošova 1, Bratislava 44057714 PO 22.3.2022 Vakcinologický kongres 30,00 EUR áno 22.3.2022 29.3.2022
64/2022 2022020 9/2017   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Revimad s.r.o. Gutgeselova 4038/12, Bardejov 51177854 PO 22.3.2022 Kontrola hasiacich prístrojov 22,20 EUR áno 22.3.2022 29.3.2022
65/2022 20220120   16/2022 RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Kristián Petro-Polygra Plus, Uralská 1493/15, Košice 48066257 PO 25.3.2022 Oprava kopirky a tlačiarne 126,00 EUR áno 25.3.2022 31.3.2022
66/2022 2022072   15/2022 RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR KOLKA s.r.o., Okružná 11/13, Veľké Ripňany časť Behynce 40364003 PO 22.3.2022 Samohodnotenie účinnosti prijatých bezp.opatrení 500,00 EUR áno 28.3.2022 31.3.2022
67/2022 122016872   17/2022 RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Up Slovensko s.r.o. Tomášiková 23/D, Bratislava 31396674 PO 28.03.2022 Stravné lístky 1 710,00 EUR áno 29.03.2022 07.04.2022
68/2022 0522022   pozvánka RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Slov.vodohop.spoločnosť Koceľová 15, Bratislava 30807662 PO 29.03.2022 Poplatok za kurz 200,00 EUR áno 01.04.2022 07.04.2022
69/2022 8141162079 9100104856   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256 PO 01.04.2022 Plyn 429,00 EUR áno 04.04.2022 07.04.2022
70/2022 3081650615 306/02634   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Slovnaft a.s.  Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 PO 04.04.2022 Nákup PHM 140,20 EUR áno 05.04.2022 11.04.2022
71/2022 22105   19/2022 RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR ADM com s.r.o. Makovická 769/21,Svidník  43776396 PO 05.04.2022 Tonery  93,36 EUR áno 05.04.2022 11.04.2022
72/2022 8303482489 3/2012 D-4/2014,D-8/2016,7/2018   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28, Bratislava 35763469 PO 01.04.2022 Telefonné poplatky,splátka mobilu 27,00 EUR áno 05.04.2022 11.04.2022
73/2022 2022038 9/2017   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Revimad s.r.o. Gutgeselova 4038/12, Bardejov  51177854 PO 06.04.2022 Výkon činnosti požiar.technika 60,00 EUR áno 07.04.2022 11.04.2022
74/2022 8303462812 0236884/2003-ISDN D-5,6/2018   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28, Bratislava 35763469 PO 01.04.2022 Telefonné poplatky 73,02 EUR áno 08.04.2022 11.04.2022
75/2022 8303573059 2029779548   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28, Bratislava 35763469 PO 01.04.2022 Telefonné poplatky 19,99 EUR áno 08.04.2022 11.04.2022
76/2022 20220522 01/03/2011   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR P.Pilip Bytservis,Stropkovska 473, Svidník 30300720 FO 06.04.2022 Nájom za garáž 40,00 EUR áno 08.04.2022 11.04.2022
77/2022 2290176363 5100266134C   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Východoslovenská energetika a.s.Mlynská 31, Košice 44483767 PO 07.04.2022 Elektrická energia 224,71 EUR áno 11.04.2022 11.04.2022
78/2022 9001502862 1/04 výkaz 3/2022   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica 36631124 PO 11.04.2022 Poštový paušal a nájom priečinka 111,95 EUR áno 11.04.2022 11.04.2022
79/2022 2022113   20/2022 RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Biolab Slovakia spol.s.r.o. Okružná cesta 74, Komárno 44083327 PO 11.04.2022 Výterovky 65,16 EUR áno 12.04.2022 25.04.2022
80/2022 8432200380   konzultácia RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Solitea Slovensko a.s. Plynárenska 7/C, Bratislava 36237337 PO 11.04.2022 Systemová konzultácia PaM 38,34 EUR áno 12.04.2022 25.04.2022
81/2022 2602602338  2/2013-70-000063246PO2013   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Vsl.vodár.spoločnosť a.s. Komenského 50, Košice 36570460 PO 07.04.2022 Vodné stočné-záloha 103,00 EUR áno 12.04.2022 25.04.2022
82/2022 2290201   21/2022 RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR VITAMED.SK s.r.o., 1.mája 45, Pezinok 45487090 PO 11.04.2022 Bioindikatory 288,20 EUR áno 13.04.2022 25.04.2022
83/2022 8303997998 2/2012 D-3/2014,D-7/2016,D-8/2018, 5/2020   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28, Bratislava 35763469 PO 14.04.2022 Telefonné poplatky,splátka mobilu 26,00 EUR áno 19.04.2022 25.04.2022
84/2022 8303997967 911614378 D-9/2016,  10/2018            RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28, Bratislava 35763469 PO 14.04.2022 Telefonné poplatky,splátka mobilu 26,91 EUR áno 19.04.2022 25.04.2022
85/2022 6220271   18/2022 RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR INTERTEC s.r.o. Hronská 6, Banská Bystrica 00692972 PO 13.04.2022 Oprava Smokerlyzra 147,60 EUR áno 19.04.2022 25.04.2022
86/2022 1010019182 1/2020, 3/2020   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 PO 11.04.2022 Poplatok za internet 168,00 EUR áno 20.04.2022 25.04.2022
87/2022 3081659915 306/02634   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Slovnaft a.s.  Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 PO 15.04.2022 Nákup PHM 123,52 EUR áno 20.04.2022 25.04.2022
88/2022 86116263   ponuka RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Poradca s.r.o. Pri Celulózke 40, Žilina 36371271 PO 15.04.2022 Poradca-doplatok 36,00 EUR áno 20.04.2022 25.04.2022
89/2022 221150416   23/2022 RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Š-Autoservis Bardejov s.r.o. Požiarnicka 5, Stropkov 36468142 PO 14.04.2022 Oprava Fabie Combi 28,80 EUR áno 21.04.2022 27.04.2022
90/2022 22115   25/2022 RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR ADM com s.r.o. Makovická 769/21,Svidník  43776396 PO 26.04.2022 Tlačiareň 220,80 EUR áno 26.04.2022 03.05.2022
91/2022 2022085   3/2018 RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR KOLKA s.r.o., Okružná 11/13, Veľké Ripňany časť Behynce 40364003 PO 21.04.2022 Výkon zodpovednej osoby,výkon funkcie manažéra 140,00 EUR áno 27.04.2022 03.05.2022
92/2022 20220224   22/2022 RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR IKAS s.r.o. Nám.slobody 48, Humenné 36475891 PO 25.04.2022 Záložný disk 499,00 EUR áno 28.04.2022 03.05.2022
93/2022 122023664   26/2022 RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Up Slovensko s.r.o. Tomášiková 23/D, Bratislava 31396674 PO 28.04.2022 Stravné lístky 1 890,00 EUR áno 03.05.2022 05.05.2022
94/2022 8121199190 9100104856   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256 PO 01.05.2022 Plyn 164,00 EUR áno 03.05.2022 09.05.2022
95/2022 3081666541 306/02634   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Slovnaft a.s.  Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 PO 03.05.2022 Nákup PHM 167,04 EUR áno 04.05.2022 09.05.2022
96/2022 8305338345 3/2012 D-4/2014,D-8/2016,7/2018   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28, Bratislava 35763469 PO 01.05.2022 Telefonné poplatky,splátka mobilu 27,00 EUR áno 04.05.2022 09.05.2022
97/2022 8305430796 2029779548   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28, Bratislava 35763469 PO 01.05.2022 Telefonné poplatky 19,99 EUR áno 06.05.2022 12.05.2022
98/2022 8305318823 0236884/2003-ISDN D-5,6/2018   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28, Bratislava 35763469 PO 01.05.2022 Telefonné poplatky 76,00 EUR áno 06.05.2022 12.05.2022
99/2022 2290176363 5100266134C   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Východoslovenská energetika a.s.Mlynská 31, Košice 44483767 PO 05.05.2022 Elektrická energia 197,84 EUR áno 09.05.2022 12.05.2022
100/2022 6554104271 6554104271   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Kooperatíva a.s., Štefanovičova 4, Bratislava 00585441 PO 14.03.2022 Havarijné poistenie SK150AR  165,94 EUR áno 09.05.2022 12.05.2022
101/2022 20220763 01/03/2011   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR P.Pilip Bytservis,Stropkovska 473, Svidník 30300720 FO 04.05.2022 Nájom za garáž 40,00 EUR áno 09.05.2022 12.05.2022
102/2022 6518826357 6518826357   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Kooperatíva a.s., Štefanovičova 4, Bratislava 00585441 PO 25.04.2022 Havarijné poistenie SK674AH  249,94 EUR áno 11.05.2022 18.05.2022
103/2022 9001508674 1/04 výkaz 4/2022   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica 36631124 PO 11.05.2022 Poštový paušal a nájom priečinka 76,10 EUR áno 11.05.2022 18.05.2022
104/2022 2602689015  2/2013-70-000063246PO2013   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Vsl.vodár.spoločnosť a.s. Komenského 50, Košice 36570460 PO 06.05.2022 Vodné stočné-záloha 103,00 EUR áno 11.05.2022 18.05.2022
105/2022 1010019182 1/2020, 3/2020   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 PO 10.05.2022 Poplatok za internet 168,00 EUR áno 16.05.2022 23.05.2022
106/2022 36200000   28/2022 RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR INTES Poprad s.r.o. Nám.sv.Egídia 95, Poprad 36449814 PO 16.05.2022 Diagnostické prúžky 119,77 EUR áno 17.05.2022 23.05.2022
107/2022 8305857351 2/2012 D-3/2014,D-7/2016,D-8/2018, 5/2020   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28, Bratislava 35763469 PO 14.05.2022 Telefonné poplatky,splátka mobilu 26,47 EUR áno 17.05.2022 25.05.2022
108/2022 8305857332 911614378 D-9/2016,  10/2018            RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28, Bratislava 35763469 PO 14.05.2022 Telefonné poplatky,splátka mobilu 27,38 EUR áno 17.05.2022 25.05.2022
109/2022 2022112   3/2018 RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR KOLKA s.r.o., Okružná 11/13, Veľké Ripňany časť Behynce 40364003 PO 16.05.2022 Výkon zodpovednej osoby,výkon funkcie manažéra 140,00 EUR áno 18.05.2022 25.05.2022
110/2022 221150570   29/2022 RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Š-Autoservis Bardejov s.r.o. Požiarnicka 5, Stropkov 36468142 PO 18.05.2022 Oprava OMV SK 880AR 204,14 EUR áno 18.05.2022 26.05.2022
111/2022 3081675992 306/02634   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Slovnaft a.s.  Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 PO 15.05.2022 Nákup PHM 87,08 EUR áno 19.05.2022 26.05.2022
112/2022 2200103417   24/2022 RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Andros s.r.o. Stropkovská 474, Svidník  51084554 PO 20.05.2022 Prezutie pneumatik 42,00 EUR áno 23.05.2022 26.05.2022
113/2022 511009509 511009509   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Allianz-SP a.s. Dostojevského rad 4, Bratislava 00151700 PO 16.05.2022 Poistenie hnuteľných vecí 235,84 EUR áno 23.05.2022 06.06.2022
114/2022 511009508 511009508   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Allianz-SP a.s. Dostojevského rad 4, Bratislava 00151700 PO 16.05.2022 Poistenie budovy 412,43 EUR áno 23.05.2022 06.06.2022
115/2022 122028598   30/2022 RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Up Slovensko s.r.o. Tomášiková 23/D, Bratislava 53528654 PO 24.05.2022 Stravné lístky 2 340,00 EUR áno 25.05.2022 06.06.2022
116/2022 8131211353 9100104856   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256 PO 01.06.2022 Plyn 69,00 EUR áno 02.06.2022 07.06.2022
117/2022 3081682965 306/02634   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Slovnaft a.s.  Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 PO 03.06.2022 Nákup PHM 344,05 EUR áno 06.06.2022 13.06.2022
118/2022 221150674   31/2022 RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Š-Autoservis Bardejov s.r.o. Požiarnicka 5, Stropkov 36468142  PO 03.06.2022 Oprava OMV SK 880AR 278,72 EUR áno 06.06.2022 13.06.2022
119/2022 8307192566 3/2012 D-4/2014,D-8/2016,7/2018   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28, Bratislava 35763469 PO 01.06.2022 Telefonné poplatky,splátka mobilu 28,00 EUR áno 06.06.2022 13.06.2022
120/2022 2290176363 5100266134C   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Východoslovenská energetika a.s.Mlynská 31, Košice 44483767 PO 07.06.2022 Elektrická energia 186,47 EUR áno 07.06.2022 13.06.2022
121/2022 20221009 01/03/2011   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR P.Pilip Bytservis,Stropkovska 473, Svidník 30300720 FO 03.06.2022 Nájom za garáž 40,00 EUR áno 08.06.2022 13.06.2022
122/2022 8307173083 0236884/2003-ISDN D-5,6/2018   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28, Bratislava 35763469 PO 01.06.2022 Telefonné poplatky 63,25 EUR áno 08.06.2022 13.06.2022
123,/2022 8307283146 2029779548   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28, Bratislava 35763469 PO 01.06.2022 Telefonné poplatky 19,99 EUR áno 08.06.2022 13.06.2022
124/2022 22160   32/2022 RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR ADM com s.r.o. Makovická 769/21,Svidník  43776396 PO 09.06.2022 Tonery,Switch 130,40 EUR áno 09.06.2022 16.06.2022
125/2022 9001516078 1/04 výkaz 5/2022   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica 36631124 PO 10.06.2022 Poštový paušal a nájom priečinka 100,45 EUR áno 10.06.2022 16.06.2022
126/2022 22106085   27/2022 RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Eurolab Lambda a.s., T.Milkina 2, Trnava 35869429 PO 13.06.2022 Diagnostika  196,90 EUR áno 14.06.2022 16.06.2022
127/2022 1010019182 1/2020, 3/2020   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 PO 10.06.2022 Poplatok za internet 168,00 EUR áno 16.06.2022 22.06.2022
128/2022 8307713164 2/2012 D-3/2014,D-7/2016,D-8/2018, 5/2020   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28, Bratislava 35763469 PO 15.06.2022 Telefonné poplatky,splátka mobilu 27,00 EUR áno 17.06.2022 22.06.2022
129/2022 8307713157 911614378 D-9/2016,  10/2018            RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28, Bratislava 35763469 PO 15.06.2022 Telefonné poplatky,splátka mobilu 27,91 EUR áno 17.06.2022 22.06.2022
130/2022 3081692778 306/02634   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Slovnaft a.s.  Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 PO 15.06.2022 Nákup PHM 174,80 EUR áno 20.06.2022 22.06.2022
131/2022 20220605   34/2022 RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Helena Tančinová, Vyšný Orlík 131 33103798 FO 22.6.2022 Archívne krabice, Euroobaly 244,90 EUR áno 24.06.2022 01.07.2022
132/2022 700713819 700713819   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Allianz-SP a.s. Dostojevského rad 4, Bratislava 00151700 PO 19.04.2022 Poistenie osôb v mot.vozidle 41,84 EUR áno 27.05.2022 01.07.2022
133/2022 700713821 700713821   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Allianz-SP a.s. Dostojevského rad 4, Bratislava 00151700 PO 19.04.2022 Poistenie osôb v mot.vozidle 41,84 EUR áno 27.05.2022 01.07.2022
134/2022 2022145   3/2018 RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR KOLKA s.r.o., Okružná 11/13, Veľké Ripňany časť Behynce 40364003 PO 22.06.2022 Výkon zodpovednej osoby,výkon funkcie manažéra 140,00 EUR áno 27.06.2022 01.07.2022
135/2022 2500555554  2/2013-70-000063246PO2013   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Vsl.vodár.spoločnosť a.s. Komenského 50, Košice 36570460 PO 24.06.2022 Dobropis za vodné a stočné 21,66 EUR áno 28.06.2022 13.07.2022
136/2022 0700713819 700713819   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Allianz-SP a.s. Dostojevského rad 4, Bratislava 00151700 PO 19.04.2022 Poist.osôb v motor.vozidle 41,84 EUR áno 27.06.2022 01.07.2022
137/2022 0700713821 700713821   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Allianz-SP a.s. Dostojevského rad 4, Bratislava 00151700 PO 19.04.2022 Poist.osôb v motor.vozidle 41,84 EUR áno 27.06.2022 01.07.2022
138/2022 122034572   35/2022 RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Up Slovensko s.r.o. Tomášiková 23/D, Bratislava 53528654 PO 27.06.2022 Stravné lístky 1 440,00 EUR áno 30.06.2022 08.07.2022
139/2022 8309043419 3/2012 D-4/2014,D-8/2016,7/2018   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28, Bratislava 35763469 PO 01.07.2022 Telefonné poplatky,splátka mobilu 32,28 EUR áno 04.07.2022 11.07.2022
140/2022 2022101 9/2017   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Revimad s.r.o. Gutgeselova 4038/12, Bardejov  51177854 PO 04.07.2022 Výkon činnosti požiar.technika 60,00 EUR áno 04.07.2022 11.07.2022
141/2022 8151223366 9100104856   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256 PO 01.04.2022 Plyn 64,00 EUR áno 06.07.2022 11.07.2022
142/2022 3081701080 306/02634   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Slovnaft a.s.  Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 PO 04.07.2022 Nákup PHM 181,65 EUR áno 04.07.2022 11.07.2022
143/2022 2290411   33/2022 RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR VITAMED.SK s.r.o., 1.mája 45, Pezinok 45487090 PO 06.07.2022 Bioindikatory 143,00 EUR áno 07.07.2022 13.07.2022
144/2022 202212165 01/03/2011   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR P.Pilip Bytservis,Stropkovska 473, Svidník 30300720 FO 06.07.2022 Nájom za garáž 40,00 EUR áno 07.07.2022 13.07.2022
145/2022 2290412   36/2022 RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR VITAMED.SK s.r.o., 1.mája 45, Pezinok 45487090 PO 11.04.2022 Bioindikatory 209,00 EUR áno 07.07.2022 13.07.2022
146/2022 8309026789 0236884/2003-ISDN D-5,6/2018   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28, Bratislava 35763469 PO 01.07.2022 Telefonné poplatky 63,95 EUR áno 08.07.2022 13.07.2022
147/2022 8309139689 2029779548   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28, Bratislava 35763469 PO 01.07.2022 Telefonné poplatky 19,99 EUR áno 08.07.2022 13.07.2022
148/2022 2290176363 5100266134C   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Východoslovenská energetika a.s.Mlynská 31, Košice 44483767 PO 08.07.2022 Elektrická energia 175,08 EUR áno 11.07.2022 13.07.2022
149/2022 2602860960  2/2013-70-000063246PO2013   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Vsl.vodár.spoločnosť a.s. Komenského 50, Košice 36570460 PO 08.07.2022 Vodné a stočné-záloha 101,00 EUR áno 12.07.2022 19.07.2022
150/2022 9001525393 1/04 výkaz 6/2022   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica 36631124 PO 12.07.2022 Poštový paušal a nájom priečinka 76,90 EUR áno 12.07.2022 19.07.2022
151/2022 2022320 40299   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Fittich Preal s.r.o. Slovenská 12, Prešov  31668836 PO 30.06.2022 Kontrola EZS 48,00 EUR áno 13.07.2022 19.07.2022
152/2022 1010019182 1/2020, 3/2020   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 PO 11.07.2022 Poplatok za internet 168,00 EUR áno 15.07.2022 10.07.2022
153/2022 8309572379 2/2012 D-3/2014,D-7/2016,D-8/2018, 5/2020   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28, Bratislava 35763469 PO 14.07.2022 Telefonné poplatky,splátka mobilu 27,00 EUR áno 18.07.2022 25.07.2022
154/2022 8309572358 911614378 D-9/2016,  10/2018            RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28, Bratislava 35763469 PO 14.07.2022 Telefonné poplatky,splátka mobilu 27,91 EUR áno 18.07.2022 25.07.2022
155/2022 2022166   3/2018 RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR KOLKA s.r.o., Okružná 11/13, Veľké Ripňany časť Behynce 40364003 PO 14.07.2022 Výkon zodpovednej osoby,výkon funkcie manažéra 140,00 EUR áno 19.07.2022 25.07.2022
156/2022 3081709519 306/02634   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Slovnaft a.s.  Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 PO 15.07.2022 Nákup PHM 126,24 EUR áno 19.07.2022 25.07.2022
157/2022 20224006 Vyhláška MZ SR 366/2005   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR SKIZP Drieňová 27, Bratislava 42131758 PO 30.06.2022 Kreditovanie seminára 15,00 EUR áno 20.07.2022 25.07.2022
158/2022 122040676   38/2022 RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Up Slovensko s.r.o. Tomášiková 23/D, Bratislava 53528654 PO 28.07.2022 Stravné lístky 1 620,00 EUR áno 29.07.2022 04.08.2022
159/2022 22193   37/2022 RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR ADM com s.r.o. Makovická 769/21,Svidník  43776396 PO 09.06.2022 Tonery a renovácia tonerov 298,80 EUR áno 29.07.2022 04.08.2022
160/2022 8121298326 9100104856   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256 PO 01.08.2022 Plyn 64,00 EUR áno 02.08.2022 05.08.2022
161/2022 256532942   39/2022 RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Hartman-Rico spol.s.r.o. Einsteinová 24, Bratislava 31351361 PO 02.08.2022 ŠZM 57,73 EUR áno 04.08.2022 11.08.2022
162/2022 20221471 01/03/2011   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR P.Pilip Bytservis,Stropkovska 473, Svidník 30300720 FO 04.08.2022 Nájom za garáž 40,00 EUR áno 04.08.2022 11.08.2022
163/2022 3081716518 306/02634   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Slovnaft a.s.  Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 PO 03.08.2022 Nákup PHM 134,83 EUR áno 04.08.2022 11.08.2022
164/2022 8310923296 3/2012 D-4/2014,D-8/2016,7/2018   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28, Bratislava 35763469 PO 01.08.2022 Telefonné poplatky,splátka mobilu 28,00 EUR áno 05.08.2022 11.08.2022
165/2022 2290176363 5100266134C   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Východoslovenská energetika a.s.Mlynská 31, Košice 44483767 PO 08.07.2022 Elektrická energia 174,90 EUR áno 08.08.2022 11.08.2022
166/2022 8310900586 0236884/2003-ISDN D-5,6/2018   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28, Bratislava 35763469 PO 01.08.2022 Telefonné poplatky 61,99 EUR áno 09.08.2022 16.08.2022
167/2022 8311015043 2029779548   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28, Bratislava 35763469 PO 01.08.2022 Telefonné poplatky 19,99 EUR áno 09.08.2022 16.08.2022
168/2022 9001532053 1/04 výkaz 7/2022   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica 36631124 PO 10.08.2022 Poštový paušal a nájom priečinka 44,70 EUR áno 10.08.2022 16.08.2022
169/2022 2602946965  2/2013-70-000063246PO2013   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Vsl.vodár.spoločnosť a.s. Komenského 50, Košice 36570460 PO 01.08.2022 Vodné a stočné-záloha 101,00 EUR áno 11.08.2022 18.08.2022
170/2022 2022187   3/2018 RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR KOLKA s.r.o., Okružná 11/13, Veľké Ripňany časť Behynce 40364003 PO 10.08.2022 Výkon zodpovednej osoby,výkon funkcie manažéra 140,00 EUR áno 15.08.2022 18.08.2022
171/2022 8311442937 2/2012 D-3/2014,D-7/2016,D-8/2018, 5/2020   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28, Bratislava 35763469 PO 14.08.2022 Telefonné poplatky,splátka mobilu 24,00 EUR áno 17.08.2022 23.08.2022
172/2022 8311442915 911614378 D-9/2016,  10/2018            RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28, Bratislava 35763469 PO 14.08.2022 Telefonné poplatky,splátka mobilu 27,91 EUR áno 17.08.2022 23.08.2022
173/2022 1010019182 1/2020, 3/2020   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 PO 11.07.2022 Poplatok za internet 168,00 EUR áno 17.08.2022 23.08.2022
174/2022 3081725875 306/02634   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Slovnaft a.s.  Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 PO 15.08.2022 Nákup PHM 86,10 EUR áno 18.08.2022 23.08.2022
175/2022 2213051821   pozvánka RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR A-medi management s.r.o., Jarošova 1, Bratislava 44057717 PO 19.08.2022 Červenkové dni 40,00 EUR áno 19.08.2022 25.08.2022
176/2022 2213051819   pozvánka RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR A-medi management s.r.o., Jarošova 1, Bratislava 44057717 PO 19.08.2022 Červenkové dni 20,00 EUR áno 19.08.2022 25.08.2022
177/2022 122045738   40/2022 RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Up Slovensko s.r.o. Tomášiková 23/D, Bratislava 53528654 PO 30.08.2022 Stravné lístky 1 503,00 EUR áno 06.09.2022 12.09.2022
178/2022 8151283388 9100104856   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256 PO 01.09.2022 Plyn 133,00 EUR áno 06.09.2022 12.09.2022
179/2022 8312767832 3/2012 D-4/2014,D-8/2016,7/2018   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28, Bratislava 35763469 PO 01.09.2022 Telefonné poplatky,splátka mobilu 28,00 EUR áno 06.09.2022 12.09.2022
180/2022 2022066   42/2022 RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914 MZ SR ASTE spol. s.r.o. Bielocerkevská 4, Košice 45644594 PO 06.09.2022 Výmena batérie na CPU 237,60 EUR áno 08.09.2022 12.09.2022
181/2022 8312745357 0236884/2003-ISDN D-5,6/2018   RÚVZ so sídlom vo Svidníku 17335914